วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

บทแนะนำเกี่ยวกับ ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT Cloud ช่วยให้คุณสามารถจัดการผลิตภัณฑ์ ESET บนเวิร์กสเตชันและเซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายจากจุดศูนย์กลางจุดเดียวโดยไม่มีข้อกำหนดให้มีเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพหรือเซิร์ฟเวอร์เสมือนเช่นเดียวกับ ESET PROTECT หรือ ESET Security Management Center เมื่อใช้ (เว็บคอนโซล ESET PROTECT Cloud) คุณจะสามารถปรับใช้โซลูชัน ESET, จัดการงาน, บังคับใช้นโยบายความปลอดภัย, ตรวจสอบสถานะระบบและรับมือกับปัญหาหรือภัยคุกคามในคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้ใน ESET PROTECT Cloud คู่มือผู้ใช้ออนไลน์