วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

นโยบาย

ผู้ดูแลระบบสามารถผลักดันให้นำการกำหนดค่าที่ตั้งไว้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ ESET ที่กำลังมีการใช้งานบนอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ได้โดยใช้นโยบายจากเว็บคอนโซล ESET PROTECT หรือเว็บคอนโซล ESET Security Management Center สามารถใช้นโยบายกับอุปกรณ์แต่ละเครื่องหรืออุปกรณ์เป็นกลุ่มได้โดยตรง คุณยังสามารถกำหนดนโยบายหลายนโยบายให้กับอุปกรณ์หนึ่งเครื่องหรือหลายเครื่องได้อีกด้วย

ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้เพื่อสร้างนโยบายใหม่: สิทธิ์ อ่าน เพื่ออ่านรายการนโยบาย สิทธิ์ ใช้ เพื่อกำหนดนโยบายให้กับคอมพิวเตอร์เป้าหมาย และสิทธิ์ เขียน เพื่อสร้าง ปรับ หรือแก้ไขนโยบาย

นโยบายจะถูกนำไปใช้เพื่อจัดระเบียบกลุ่มคงที่ แต่จะไม่เป็นค่าแท้จริงสำหรับกลุ่มไดนามิค โดยนโยบายจะถูกนำไปใช้กับกลุ่มไดนามิคย่อยก่อน นี่จะทำให้คุณสามารถปรับใช้นโยบายได้โดยสร้างที่ส่งผลมากกว่าที่ด้านบนสุดของโครงกลุ่มและนำนโยบายที่เฉพาะเจาะจงกว่าไปใช้กับกลุ่มย่อย การใช้ ธง ผู้ใช้ ESET Endpoint Security for Android ที่มีการเข้าถึงกลุ่มที่อยู่ในโครงระดับสูงกว่าสามารถเขียนทับนโยบายของกลุ่มในระดับต่ำกว่าได้ ดูคำอธิบายอัลกอริทึมได้ใน วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET PROTECT

การตั้งค่านโยบายบนอุปกรณ์จะปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมนโยบายในเครื่อง โดยระบบจะล็อกไม่ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวแม้ในโหมดผู้ดูแลระบบ แต่คุณสามารถอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวได้ โดยการสร้าง นโยบายโหมดเขียนทับ


important

การตั้งค่าบางนโยบายอาจขอให้คุณต้องให้สิทธิ์เพิ่มเติมภายในเครื่องกับ ESET Endpoint Security for Android บนอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ


note

เราแนะนำให้คุณกำหนดนโยบายทั่วไป (ตัวอย่างเช่น นโยบายเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท) ไปยังกลุ่มระดับสูงกว่าภายในโครงกลุ่ม) ควรนโยบายที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า (ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าการควบคุมอุปกรณ์) ให้กับโครงกลุ่มที่อยู่ระดับลึกกว่า นโยบายระดับต่ำมักจะเขียนทับการตั้งค่าของนโยบายในระดับสูงกว่าเมื่อถูกนำมารวมกัน (ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยใช้ ธงนโยบาย)

นโยบายเริ่มต้นสำหรับ ESET Endpoint Security for Android

ชื่อนโยบาย

คำอธิบายนโยบาย

ทั่วไป - การป้องกันขั้นสูงสุด

ESET Endpoint Security for Android ใช้ตัวเลือกทั้งหมดเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับอุปกรณ์เครื่องนี้

ทั่วไป - การตั้งค่าแบบสมดุล

ESET Endpoint Security for Android ใช้การกำหนดค่าที่แนะนำสำหรับการตั้งค่าส่วนใหญ่

ทั่วไป - ประสิทธิภาพสูงสุด

ESET Endpoint Security for Android มีการป้องกันภัยคุกคาม ตลอดจนส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่องานประจำวันและประสิทธิภาพของอุปกรณ์