วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ธง

นโยบายที่นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์มักจะมาจากนโยบายหลายๆ รายการรวมกันเป็นนโยบายสุดท้ายหนึ่งนโยบาย เมื่อรวมนโยบาย คุณสามารถปรับพฤติกรรมที่คาดหวังของนโยบายสุดท้าย กำหนดการตามลำดับของนโยบายที่นำไปใช้ โดยใช้ธงนโยบาย ธงจะกำหนดวิธีที่นโยบายจะได้รับการจัดการในการตั้งค่าแบบเฉพาะเจาะจง

สำหรับการตั้งค่าแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกธงใดธงหนึ่งต่อไปนี้:

icon_no_apply_policy ไม่นำไปใช้

การตั้งค่าใดๆ ที่มีธงนี้เป็นการตั้งค่าที่ไม่ได้ตั้งค่าโดยนโยบาย เนื่องจากการตั้งค่าไม่ได้ตั้งโดยนโยบาย การตั้งค่านี้จึงสามารถถูกเปลี่ยนโดยนโยบายอื่นๆ ที่นำมาใช้ภายหลังได้

icon_apply_policy นำไปใช้

การตั้งค่าที่มีธงนำไปใช้จะถูกนำไปใช้ที่คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ อย่างไรก็ตามเมื่อรวมนโยบาย การตั้งค่านี้อาจถูกเขียนทับโดยนโยบายอื่นๆ ที่ปรับใช้ภายหลัง เมื่อส่งนโยบายไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่มีการตั้งค่าที่ถูกทำเครื่องหมายด้วยธงนี้ การตั้งค่าเหล่านั้นจะเปลี่ยนการกำหนดค่าในเครื่องของคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ เนื่องจากการตั้งค่าไม่ได้ถูกบังคับ การตั้งค่ายังสามารถถูกเปลี่ยนโดยนโยบายอื่นๆ ที่นำมาปรับใช้ภายหลังได้

icon_force_policy บังคับ

การตั้งค่าที่มีธงบังคับมีความสำคัญที่สุดและไม่สามารถเขียนทับได้โดยนโยบายอื่นๆ ที่นำมาใช้ภายหลัง (แม้จะมีธงบังคับ เช่นเดียวกันก็ตาม) นี่จะช่วยทำให้แน่ใจว่านโยบายอื่นๆ ที่นำมาใช้ภายหลังจะไม่ทำให้การตั้งค่านี้เปลี่ยนแปลงระหว่างการรวม เมื่อส่งนโยบายไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่มีการตั้งค่าที่มีธงนี้ การตั้งค่าเหล่านั้นจะเปลี่ยนการกำหนดค่าในเครื่องของคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์


example

สถานการณ์: ผู้ดูแลระบบ ต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ชื่อ John สร้างหรือแก้ไขนโยบายในกลุ่มบ้านของเขาและดูนโยบายทั้งหมดที่สร้างโดยผู้ดูแลระบบ รวมถึงนโยบายที่มี icon_force_policy ธงบังคับ ผู้ดูแลระบบ ต้องการให้ John สามารถดูนโยบายทั้งหมดได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขนโยบายที่มีอยู่ซึ่งสร้างโดย ผู้ดูแลระบบ John จึงสามารถสร้างหรือแก้ไขนโยบายภายในกลุ่มบ้านของเขาที่ชื่อว่า San Diego ได้เท่านั้น

วิธีแก้ไขปัญหา:ผู้ดูแลระบบ ต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สร้างกลุ่มคงที่แบบกำหนดเองและชุดสิทธิ์

1.สร้าง กลุ่มคงที่ ใหม่ชื่อว่า San Diego

2.สร้าง ชุดสิทธิ์ ใหม่ชื่อว่า นโยบาย - John ทั้งหมด โดยให้มีการเข้าถึงกลุ่มคงที่ ทั้งหมด และมีสิทธิ์ อ่าน สำหรับ นโยบาย

3.สร้าง ชุดสิทธิ์ ใหม่ชื่อว่า นโยบาย John โดยมีการเข้าถึงกลุ่มคงที่ San Diego และมีการเข้าถึงฟังก์ชันสิทธิ์ เขียน สำหรับ กลุ่มและคอมพิวเตอร์ และ นโยบาย ชุดสิทธิ์นี้อนุญาตให้ John สร้างหรือแก้ไขนโยบายในกลุ่มบ้านของเขาที่ชื่อว่า San Diego

4.สร้าง ผู้ใช้ ใหม่ชื่อ John และในส่วน ชุดสิทธิ์ ให้เลือก นโยบาย - John ทั้งหมด และ นโยบาย John

สร้างนโยบาย

5.สร้าง นโยบาย ใหม่ ไฟร์วอลล์ที่เปิดใช้งานทั้งหมด ขยายส่วน การตั้งค่า เลือก ESET Endpoint สำหรับ Windows นำทางไปที่ ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล > พื้นฐาน แล้วนำการตั้งค่าทั้งหมดไปใช้ด้วยธง icon_force_policy บังคับ ขยายส่วน กำหนด และเลือกกลุ่มคงที่ ทั้งหมด

6.สร้างนโยบายใหม่ กลุ่ม John - เปิดใช้งานไฟร์วอลล์ ขยายส่วน การตั้งค่า เลือก ESET Endpoint สำหรับ Windows นำทางไปที่ ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล > พื้นฐาน และนำการตั้งค่าทั้งหมดไปใช้ด้วยธง icon_apply_policy นำไปใช้ ขยายส่วน กำหนด และเลือกกลุ่มคงที่ San Diego

ผลลัพธ์

นโยบายที่สร้างโดยผู้ดูแลระบบจะถูกนำไปใช้ก่อนเพราะมีธง icon_force_policy บังคับ ที่การตั้งค่านโยบาย การตั้งค่าที่มีธงบังคับมีความสำคัญที่สุดและไม่สามารถเขียนทับได้โดยนโยบายอื่นที่นำมาใช้ภายหลัง นโยบายที่สร้างโดยผู้ใช้ John จะถูกนำมาใช้หลังนโยบายที่สร้างโดยผู้ดูแลระบบ

หากต้องการดูลำดับนโยบายสุดท้าย ให้นำทางไปที่ เพิ่มเติม > กลุ่ม > San Diego เลือกคอมพิวเตอร์และเลือก แสดงรายละเอียด ในส่วน การกำหนดค่า ให้คลิก นโยบายที่นำไปใช้