Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zaufane karty SIM

W sekcji Zaufane karty SIM dostępna jest lista zaufanych kart SIM akceptowanych przez program ESET Endpoint Security for Android. Po włożeniu karty SIM niewymienionej na tej liście nastąpi zablokowanie ekranu i wysłanie wiadomości SMS z ostrzeżeniem do administratora.

Aby dodać nową kartę SIM, naciśnij ikonę icon_plus. Wprowadź nazwę karty SIM (np. Dom, Praca) oraz jej numer IMSI (Międzynarodowy identyfikator abonenta). Numer IMSI jest zazwyczaj prezentowany w postaci 15-cyfrowego numeru wydrukowanego na karcie SIM. W niektórych przypadkach ten numer może być krótszy.

Aby usunąć kartę SIM z listy, należy nacisnąć i przytrzymać wpis i nacisnąć ikonę action_button_delete.


important

Funkcja zaufanych kart SIM nie jest dostępna na urządzeniach z systemem Android 10 lub nowszym.


note

Funkcja Zaufane karty SIM nie jest dostępna na urządzeniach obsługiwanych wyłącznie przy użyciu technologii CDMA, WCDMA lub WiFi.