Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dane blokady ekranu

Administrator może zdefiniować informacje niestandardowe (nazwa firmy, adres e-mail, komunikat), które zostaną wyświetlone, gdy urządzenie zostanie zablokowane. Dostępna będzie również możliwość połączenia z jednym ze wstępnie zdefiniowanych kontaktów administracyjnych.

Dostępne dane:

Nazwa firmy (opcjonalnie)

Adres e-mail (opcjonalnie)

Komunikat niestandardowy