Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie kontaktów administracyjnych

Nazwisko administratora oraz jego numer telefonu należy wprowadzić w kreatorze uruchamiania funkcji Anti-Theft. Jeśli w danych kontaktowych podany jest więcej niż jeden numer telefonu, uwzględnione zostaną wszystkie powiązane numery.

Kontakty administracyjne można dodawać lub modyfikować w obszarze Anti-Theft > Kontakty administracyjne.