Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Polecenia zdalne

Polecenia zdalne można uruchamiać bezpośrednio z konsoli ESET PROTECT:

Znajdź urządzenie

Użytkownik otrzymuje wiadomość tekstową ze współrzędnymi GPS urządzenia docelowego oraz łączem do jego lokalizacji w Mapach Google. W przypadku uzyskania bardziej precyzyjnych danych lokalizacji po 10 minutach urządzenie ponownie wysyła wiadomość SMS.

Zablokuj urządzenie

To polecenie blokuje urządzenie, które będzie można odblokować przy użyciu hasła administratora lub polecenia odblokowującego.

Odblokuj zablokowane urządzenie

Odblokowanie urządzenia i zapisanie karty SIM znajdującej się obecnie w urządzeniu jako zaufanej karty SIM.

Alarm/dźwięk trybu „zgubiony”

Urządzenie zostanie zablokowane i będzie odtwarzać bardzo głośny dźwięk przez 5 minut lub do momentu odblokowania. Uruchamia głośny alarm, nawet jeśli urządzenie jest wyciszone.

Rozszerzony reset do ustawień fabrycznych

Przywrócenie w urządzeniu ustawień fabrycznych. Skasowanie wszystkich dostępnych danych — usunięcie nagłówków plików. Ten proces może potrwać kilka minut.