Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Chặn theo tên ứng dụng

ESET Endpoint Security for Android cung cấp cho quản trị viên tùy chọn chặn ứng dụng theo tên hoặc tên gói của ứng dụng. Phần Quy tắc chặn cung cấp thông tin tổng quan về các quy tắc đã tạo và danh sách các ứng dụng đã chặn.

Để chỉnh sửa quy tắc hiện có, chạm và giữ vào quy tắc đó và chạm vào Sửa action_button_edit. Để xóa quy tắc khỏi danh sách, hãy chạm và giữ một trong các quy tắc, chọn quy tắc bạn muốn xóa sau đó chạm vào Xóa action_button_delete. Để xóa toàn bộ danh sách, chạm vào CHỌN TẤT CẢ sau đó chạm vào Xóa action_button_delete.

Khi bạn chặn một ứng dụng theo tên, ESET Endpoint Security for Android sẽ tìm từ khớp chính xác với tên của ứng dụng được khởi chạy. Nếu thay đổi giao diện đồ họa người dùng của ESET Endpoint Security for Android sang ngôn ngữ khác, bạn phải nhập lại tên ứng dụng trong ngôn ngữ đó để tiếp tục chặn ứng dụng đó.

Để tránh bất kỳ vấn đề nào với các tên ứng dụng được bản địa hóa, chúng tôi khuyên bạn nên chặn những ứng dụng này theo tên gói - một mã nhận dạng ứng dụng duy nhất không thể thay đổi được trong thời gian chạy hoặc được ứng dụng khác sử dụng.

Trong trường hợp là quản trị viên cục bộ, người dùng có thể tìm thấy tên gói ứng dụng trong Quản lý ứng dụng > Giám sát > Ứng dụng được cho phép. Sau khi chạm vào ứng dụng, màn hình Chi tiết sẽ hiển thị tên gói ứng dụng. Để chặn ứng dụng, hãy làm theo những bước sau.