Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cách thêm ngoại lệ

Ngoài việc thêm ngoại lệ mới (nhập tên gói ứng dụng), các ứng dụng cũng có thể được thêm vào danh sách trắng bằng cách loại trừ chúng khỏi danh sách Ứng dụng bị chặn:

1.Trong ứng dụng ESET Endpoint Security for Android của bạn, nhấn vào Quản lý ứng dụng.

2.Nhấn vào Chặn > Ứng dụng bị chặn.

3.Chọn ứng dụng bạn muốn đưa vào danh sách trắng.

4.Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải và nhấn vào Thêm ngoại lệ.

5.Nhập mật khẩu quản trị viên và nhấn vào Enter.