วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

วิธีเพิ่มกฎใหม่

หากต้องการเพิ่มกฎใหม่ ให้แตะ เพิ่มกฎ หรือแตะไอคอน icon_plus ที่มุมขวาบนของหน้าจอ กฎ

ระบุบุคคลหรือกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ ESET Endpoint Security for Android จะจดจำกลุ่มผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อของคุณ (เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน) หมายเลขที่ไม่รู้จักทั้งหมด จะรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่ไม่ได้บันทึกในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อบล็อกสายที่ไม่พึงประสงค์ (ตัวอย่างเช่น "การโทรเพื่อขายสินค้า") หรือเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานโทรหาหมายเลขที่ไม่รู้จัก ตัวเลือก หมายเลขทั้งหมดที่รู้จัก หมายถึงหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ หมายเลขที่ซ่อน จะใช้กับผู้โทรที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ตั้งใจจะซ่อนผ่านทาง Calling Line Identification Restriction (CLIR)

กำหนดสายที่จะปิดกันหรืออนุญาต

icon_call_out สายโทรออก

icon_call_in สายเรียกเข้า

เมื่อต้องการใช้กฎนี้เฉพาะเวลาที่กำหนด ให้แตะที่ เสมอ > กำหนดเอง และเลือกวันขอสัปดาห์และช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้กฎ โดยปกติ ระบบจะเลือกวันเสาร์และอาทิตย์ ฟังก์ชันนี้อาจมีประโยชน์หากคุณไม่ต้องการการรบกวนระหว่างการประชุม การเดินทางเพื่อธุรกิจ กลางคืน หรือระหว่างสุดสัปดาห์

หมายเหตุ: หากคุณอยู่ในต่างประเทศ หมายเลขโทรศํพท์ทั้งหมดที่ป้อนในรายการต้องรวมรหัสการโทรระหว่างประเทศตามด้วยหมายเลขที่แท้จริง (เช่น +1610100100)