วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

กฎ

ในฐานะผู้ใช้คุณสามารถสร้างกฎของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ กฎผู้ดูแลระบบสามารถสร้างได้เฉพาะในโหมดผู้ดูแลระบบเท่านั้น กฎของผู้ดูแลระบบจะใช้แทนที่กฎของผู้ใช้

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกฎใหม่ได้ใน ส่วนนี้

หากคุณต้องการลบรายการกฎที่มีอยู่จากรายการกฎ ให้แตะค้างที่รายการจากนั้นจึงแตะที่ไอคอน ลบออกaction_button_delete