วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ตัวกรองการโทร

ตัวกรอง SMS และการโทร จะปิดกั้นการโทรเข้า/ออก ตามกฎที่กำหนดโดยผู้ใช้

ระบบจะไม่แจ้งเตือนปรากฏขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าถูกบล็อก ข้อดีของฟังก์ชันนี้คือคุณจะไม่ได้รับการรบกวนจากข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ แต่สามารถตรวจสอบบันทึกสำหรับการโทรที่ถูกบล็อกจากความผิดพลาดได้


important

ตัวกรองการโทรไม่ทำงานบนแท็บเล็ตที่ไม่สนับสนุนการโทร

หากต้องการบล็อกหมายเลขที่รับล่าสุด ให้แตะ บล็อกผู้โทรล่าสุด นี่จะเป็นการสร้างกฎใหม่

บล็อกหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้อักขระตัวแทน

คุณสามารถบล็อกหมายเลขเป็นช่วงจากอักขระตัวแทนตามที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่าง:

อักขระตัวแทน

คำอธิบาย

*

หมายถึงอักขระหลายตัว

?

หมายถึงอักขระตัวเดียว


example

ตัวอย่าง

หากคุณไม่ต้องการรับสายจากบางประเทศ ให้พิมพ์รหัสประเทศและ * อักขระตัวแทนลงในช่อง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทำให้สายเรียกเข้าทั้งหมดจากประเทศที่ขึ้นต้นด้วยรูปแบบหมายเลขนี้ถูกบล็อก หากต้องการยกเว้นหมายเลขโทรศัพท์บางหมายเลขจากประเทศนั้น ให้ เพิ่มกฎใหม่ ที่มีการดำเนินการเป็น อนุญาต ภาพด้านล่างแสดงวิธีบล็อกการโทรทั้งหมดจากสโลวาเกีย

wildcards