วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ประวัติ

ในส่วน ประวัติ คุณสามารถดูการโทรและข้อความที่ถูกบล็อกหรือได้รับอนุญาตโดยตัวกรองการโทร บันทึกแต่ละรายการจะประกอบด้วยชื่อของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง วันที่และเวลาของเหตุการณ์

หากคุณต้องการแก้ไขกฎที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขโทรศัพท์หรือรายชื่อที่ปอดกั้น ให้เลือกรายการจากแถบรายการโดยการแตะที่รายการและแตะที่ไอคอนaction_button_edit

หากต้องการลบรายการข้อมูลออกจากรายการ ให้เลือกรายการนั้นแล้วแตะ ลบ action_button_delete หากต้องการลบหลายรายการ ให้แตะค้างที่หนึ่งในรายการที่ต้องการลบ และเลือกรายการอื่นที่ต้องการลบ และแตะที่ไอคอน action_button_delete