วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

การตั้งค่า

ภาษา – ตามค่าเริ่มต้น ESET Endpoint Security for Android จะติดตั้งโดยใช้ภาษาที่ได้ตั้งค่าไว้เป็นภาษาของระบบในอุปกรณ์ของคุณ (ในการตั้งค่าภาษาและแป้นพิมพ์ของ Android OS) หากต้องการเปลี่ยนภาษาของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ให้แตะที่ "ภาษา" และเลือกภาษาที่ต้องการ

ประเทศ – เลือกประเทศที่ปัจจุบันคุณทำงานหรือพักอาศัยอยู่

การอัพเดท การใช้ ESET Endpoint Security for Android เวอร์ชันล่าสุดเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อการป้องกันสูงสุด แตะ อัพเดท เพื่อดูว่ามีเวอร์ชั่นใหม่กว่านี้พร้อมให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ESET

ID อุปกรณ์ – ตั้งค่าหรือเปลี่ยนชื่อการระบุอุปกรณ์ของคุณสำหรับผู้ดูแลในกรณีที่อุปกรณ์ถูกขโมยหรือสูญหาย

การจัดการระยะไกล – เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ ESET PROTECT.

การตั้งค่าขั้นสูง

คลิก การตั้งค่าขั้นสูง เพื่อเปิดส่วนการตั้งค่าขั้นสุง

การแจ้งเตือนสิทธิ์อนุญาต โปรดดู ส่วนการจัดการสิทธิ์อนุญาต

ส่งข้อมูลการใช้งาน – ตัวเลือกนี้จะช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ESET โดยการส่งข้อมูลนิรนามเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชัน โดยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะไม่ถูกส่ง หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้ระหว่างใช้งานวิซาร์ดเริ่มต้นการติดตั้ง คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ในส่วน การตั้งค่า > การตั้งค่าขั้นสูง

รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ – ตัวเลือกนี้ยอมให้คุณตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลใหม่หรือเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีอยู่ หากต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วน รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ ของเอกสารนี้

นำเข้า/ส่งออกการตั้งค่า – นำเข้าหรือส่งออกการตั้งค่าจากหรือไปยังแอพพลิเคชัน ESET Endpoint