ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Historik

I avsnittet Historik visas samtal och meddelanden som blockerats eller tillåtits av Samtalsfiltret. Varje logg innehåller namnet på händelsen, tillhörande telefonnummer samt datum och tidpunkt för den.

Om du vill ändra en regel relaterad till telefonnumret eller en kontakt som blockerades väljer du posten i listan genom att klicka på den och klickar på action_button_edit-ikonen.

Om du vill ta bort posten från listan väljer du den och trycker på action_button_delete-ikonen. Om du vill ta bort flera poster pekar du på och håller ned en av posterna, markerar de du vill ta bort och klickar på action_button_delete-ikonen.