ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Inställningar

Språk – Som standard installeras ESET Endpoint Security for Android med det språk som är inställt i enhetens nationella inställningar (i Android OS inställningar för språk och tangentbord). Om du vill ändra språk för appens användargränssnitt ska du trycka på Språk och välja önskat språk.

Land – Välj det land du för närvarande arbetar eller bor i.

Uppdatering – För maximalt skydd är det viktigt att använda den senaste versionen av ESET Endpoint Security for Android. För att se om det finns en nyare version att hämta klickar du på Uppdatera på ESET:s webbplats.

Enhets-ID – Ställ in eller ändra enhetens identifieringsnamn för administratören i händelse av stöld eller förlust.

Fjärrhantering – Ansluta enheten till ESET PROTECT.

Avancerade inställningar

Klicka på Avancerade inställningar för att öppna avsnittet Avancerade inställningar.

Behörighetsmeddelanden – se avsnittet Behörighetshantering.

Skicka användningsdata – Det här alternativet hjälper till att förbättra ESET:s produkter genom att skicka anonyma uppgifter om programanvändningen. Känslig information skickas inte. Om alternativet inte aktiverades under installationen kan du göra det i avsnittet Inställningar > Avancerade inställningar.

Administratörslösenord – Med det här alternativet kan du ställa in ett nytt administratörslösenord eller ändra det befintliga. Läs mer i avsnittet Administratörslösenord i det här dokumentet.

Importera/exportera inställningar – Importera eller exportera inställningar från eller till ESET Endpoint-programmet.