ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Lägga till en ny regel

Om du vill lägga till en ny regel trycker du på Lägg till regel eller trycker på icon_plus-ikonen längst upp till höger på skärmen Regler.

Ange en person eller en grupp med telefonnummer. ESET Endpoint Security for Android känner igen de kontaktgrupper som sparats i dina kontakter (exempelvis Familj, Vänner eller Kollegor). Alla okända nummer inkluderar de telefonnummer som inte är sparade i kontaktlistan. Alternativet kan användas för att blockera ovälkomna telefonsamtal (exempelvis "cold calls") eller för att förhindra att anställda ringer okända nummer. Alternativet Alla kända nummer avser alla telefonnummer sparade i kontaktlistan. Dolda nummer gäller för uppringare som blockerat sitt telefonnummer mot nummerpresentation (CLIR).

Ange vilka som ska blockeras eller tillåtas:

icon_call_out utgående samtal

icon_call_in inkommande samtal

Om du vill att regeln endast ska tillämpas en viss tid trycker du på Alltid > Anpassat och väljer de dagar i veckan och ett tidsintervall för när regeln ska tillämpas. Som standard är lördag och söndag valda. Funktionen kan vara praktisk om du inte vill bli störd under möten, affärsresor, nattetid eller helger.

OBS! Om du befinner dig utomlands måste alla telefonnummer angivna i listan inkludera den internationella uppringningskoden följt av själva numret (exempelvis +1610100100).