ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Blockeringsregler

I avsnittet Applikationskontroll > Blockering > Blockeringsregler kan du skapa regler för blockering av program utifrån följande kriterier:

programnamn eller paketnamn

kategori

behörigheter

appcontrol-blocking_110_1