ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Blockera efter programnamn

Med ESET Endpoint Security for Android kan administratörer blockera ett program utifrån dess namn eller paketets namn. I avsnittet Blockeringsregler finns en översikt över skapade regler och listan med blockerade program.

Om du vill ändra en befintlig regel pekar du på och håller ned regeln och trycker sedan på Redigera action_button_edit. Om du vill ta bort vissa regelposter från listan pekar du på och håller ned en av posterna, markerar de du vill ta bort och trycker sedan på Ta bort action_button_delete. Om du vill rensa hela listan trycker du på VÄLJ ALLA och trycker sedan på Ta bort action_button_delete.

Om du vill blockera ett program efter namn letar ESET Endpoint Security for Android efter en exakt matchning av det startade programmets namn. Om du ändrar språk på gränssnittet för ESET Endpoint Security for Android måste programnamnet anges på det språket för att det ska fortsätta blockeras.

För att undvika problem med lokaliserade programnamn rekommenderas att sådana program blockeras efter sina paketnamn – en unik programidentifierare som inte kan ändras under körning eller återanvändas av andra program.

För lokala administratörer kan programmets paketnamn hittas i Applikationskontroll > Övervakning > Tillåtna program. När du trycker på programmet visas dess paketnamn på skärmen Information. Följ dessa steg om du vill att programmet ska blockeras.