ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Blockera efter programkategori

Med ESET Endpoint Security for Android kan administratören blockera program utifrån fördefinierade programkategorier. I avsnittet Blockeringsregler finns en översikt över skapade regler och listan med blockerade program.

Om du vill ändra en befintlig regel pekar du på och håller ned regeln och trycker på Redigera action_button_edit.

Om du vill ta bort vissa regelposter från listan pekar du på och håller ned en av posterna, markerar de du vill ta bort och trycker på Ta bort action_button_delete. Om du vill rensa hela listan trycker du på VÄLJ ALLA.