ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Blockera ett program utifrån dess kategori

1.Tryck på Applikationskontroll > Blockering > Blockera program > Blockera efter kategori.

2.Välj de fördefinierade kategorierna med hjälp av kryssrutorna och tryck på Blockera.