ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení

Jazyk – ve výchozím nastavení se ESET Endpoint Security for Android nainstaluje v jazyce, který je v zařízení určený jako systémový (v nastavení OS Android sekce Jazyk a zadávání). Pokud chcete jazyk uživatelského rozhraní aplikace změnit, ťukněte na možnost Jazyk a vyberte si jiný.

Země – vyberte zemi, ve které se nacházíte.

Aktualizace – pro zajištění maximální ochrany je důležité používat nejnovější verzi ESET Endpoint Security for Android. Ťuknutím na položku Aktualizace zjistíte, zda je k dispozici ke stažení novější verze aplikace.

ID zařízení – pro případ ztráty nebo odcizení si nastavte / změňte název zařízení pro snadnější identifikaci správou zařízení.

Vzdálená správa – připojte své zařízení k ESET PROTECT.

Rozšířená nastavení

Pro otevření této sekce ťukněte na Rozšířená nastavení.

Oznámení o povolení – viz část Správa oprávnění.

Odesílat data o používání – povolením této možnosti se budou odesílat anonymní data o používání aplikace do společnosti ESET. Nebudou odesílány žádné citlivé informace. Tuto možnost můžete nastavit již v průvodci prvotním spuštění, případně kdykoli v Nastavení v sekci Rozšířená nastavení.

Administrátorské heslo – pomocí této možnosti nastavíte nové administrátorské heslo nebo změníte stávající. Více informací naleznete v kapitole Administrátorské heslo.

Import a export nastavení – pomocí této možnosti importujte nebo exportujte nastavení aplikace ESET Endpoint.