ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Historie

V sekci Historie si můžete zobrazit hovory a zprávy, které byly povoleny nebo zablokovány pomocí Filtru hovorů. Každý záznam obsahuje název události, odpovídající telefonní číslo, datum a čas, kdy se událost vyskytla.

Pokud chcete upravit pravidlo týkající se telefonních čísel nebo kontaktů, které byly zablokovány, ťukněte na něj a poté na ikonu action_button_edit v levém dolním rohu.

Pro odstranění položky ze seznamu na ni ťukněte a poté na ikonu action_button_delete v pravém dolním rohu. Pro odstranění více položek podržte prst na jednom záznamu a označte další, a poté ťukněte na ikonu action_button_delete v pravém dolním rohu.