ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Průvodce prvotním spuštěním

Po dokončení instalace a spuštění aplikace ťukněte na tlačítko Administrátorská nastavení. Zobrazí se průvodce prvotní konfigurací, určený výhradně pro administrátory, ve kterém:

1.Vyberte jazyk, ve kterém chcete aplikaci ESET Endpoint Security for Android používat.

2.Vyberte zemi, ve které se nacházíte.

3.Pokud nám chcete pomoci s vylepšením aplikací ESET, a to poskytnutím svých anonymizovaných dat, zaškrtněte tomu odpovídající možnost.

4.Ťukněte na Souhlasím. Ťuknutím na Souhlasím přijměte Licenční ujednání koncového uživatele.

startup_wizard_012_1

5.Ťuknutím na Přijmout přijměte Souhlas uživatele.

6.Zvolte Ano, spravovat vzdáleně pro připojení ESET Endpoint Security for Android k ESET PROTECT nebo proveďte ruční nastavení kliknutím na Ne, pouze ochránit.

7.Nastavení vyžaduje oprávnění pro přístup k Telefonu a Úložišti. Ťuknutím na Pokračovat a Povolit přidělte aplikaci potřebná oprávnění.

8.Ťukněte na Pokračovat a přidělte produktu oprávnění pro vykreslování nad ostatními aplikaci.

9.V dalším kroku produkt aktivujte. ESET Endpoint Security for Android můžete aktivovat zadáním licenčního klíče, případně prostřednictvím svého účtu na portále ESET Business Account (EBA).

10.Dále vytvořte administrátorské heslo.

11.Abyste zabránili neoprávněné odinstalaci ESET Endpoint Security for Android, aktivujte ochranu před odinstalováním. Ťukněte na Zapnout > v zobrazeném dialogovém okně správce zařízení ťukněte na Aktivovat.

12.Pro správné fungování je nutné aplikaci přidělit oprávnění pro přístup k ostatním aplikacím. Ťukněte na Pokračovat a potom ťukněte na ESET Endpoint Security for Android a povolte Přístup k datům o používání. Následně se šipkou zpět vraťte do průvodce.

13.Vyberte možnost Povolit nebo Odmítnout účast v systému zpětné vazby ESET LiveGrid®. Více informací o systému naleznete v samostatné kapitole ESET LiveGrid®.

14.V závislosti na tom, zda chcete, aby ESET Endpoint Security for Android detekoval potenciálně nechtěné aplikace, vyberte možnost Zapnout detekci nebo Nezapínat detekci. Více informací o těchto aplikacích naleznete v samostatné kapitole. Ťukněte na tlačítko Další.

15.Průvodce zavřete ťuknutím na tlačítko Dokončit a spusťte kontrolu zařízení.