ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Průvodce prvotním spuštěním

Po dokončení instalace a spuštění programu ťukněte na tlačítko Administrátorská nastavení. Zobrazí se průvodce prvotní konfigurací, určený výhradně pro administrátory, ve kterém:

1.Vyberte jazyk, ve kterém chcete aplikaci ESET Endpoint Security for Android používat.

2.Vyberte zemi, ve které se nacházíte.

3.Pokud chcete pomoci vylepšovat produkty ESET odesíláním anonymních dat, zaškrtněte odpovídající možnost.

4.Ťuknuite na Souhlasím. Ťuknutím na Souhlasím přijměte Licenční ujednání koncového uživatele.

startup_wizard_012_1

5.Ťuknutím na Přijmout přijměte Souhlas uživatele.

6.Možnost Ano, chci jej spravovat vzdáleně vyberte v případě, kdy chcete ESET Endpoint Security for Android připojit k ESET PROTECT. V opačném případě, pro ruční konfiguraci, ťukněte na Ne, pouze ochránit.

7.Ruční konfigurace vyžaduje oprávnění pro přístup k Telefonu a Úložišti. Ťuknutím na Pokračovat a Povolit přidělte aplikaci potřebná oprávnění.

8.Ťukněte na Pokračovat a přidělte produktu oprávnění pro vykreslování nad ostatními aplikaci.

9.V dalším kroku produkt aktivujte. ESET Endpoint Security for Android můžete aktivovat zadáním licenčního klíče, případně prostřednictvím svého účtu na portále ESET Business Account (EBA).

10.Dále vytvořte administrátorské heslo.

11.Abyste zabránili neoprávněné odinstalaci ESET Endpoint Security for Android, aktivujte ochranu před odinstalováním. Ťukněte na Zapnout a následně Aktivovat v zobrazeném dialogovém okně správce zařízení..

12.Pro správné fungování je nutné aplikaci přidělit oprávnění pro přístup k ostatním aplikacím. To provedete ťuknutím na Pokračovat, dále tlačítko OK a ťuknutím na ESET Endpoint Security for Android v zobrazeném seznamu. Následně se šipkou zpět vraťte do průvodce.

13.Vybráním možnosti Povolit nebo Zamítnout se rozhodněte, zda se chcete zapojit do systému zpětné vazby ESET LiveGrid. Více informací o systému ESET LiveGrid naleznete v samostatné kapitole.

14.V závislosti na tom, zda chcete, aby ESET Endpoint Security for Android detekoval potenciálně nechtěné aplikace, vyberte možnost Zapnout detekci nebo Nezapínat detekci. Více informací o těchto aplikacích naleznete v samostatné kapitole. Ťukněte na tlačítko Další.

15.Průvodce zavřete ťuknutím na tlačítko Dokončit a spusťte kontrolu zařízení.