ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Rozšířená nastavení

Rezidentní ochrana

V této části zapněte nebo vypněte skener Rezidentní ochrany. Skener se spouští automaticky při startu systému a kontroluje soubory, se kterými pracujete. Kontroluje také složku Stažené soubory (Download), instalační APK balíčky a všechny soubory na SD kartě při jejím připojení.

Reputační systém ESET LiveGrid®

ESET LiveGrid® je preventivní systém, který je navržen tak, aby poskytoval vašemu zařízení dodatečná zabezpečení. Neustále monitoruje běžící programy a procesy na zařízení a porovnává je s nejnovějšími informacemi získanými od milionů uživatelů ESET po celém světě. Díky tomu dokážeme všem uživatelům poskytnout účinnější proaktivní ochranu a vyšší rychlost kontroly. Tuto funkci doporučujeme zapnout. Tuto funkci doporučujeme zapnout.

Systém zpětné vazby ESET LiveGrid®

Prostřednictvím tohoto systému sbíráme anonymní statistická data, informace o pádech a diagnostická data o podezřelých objektech, které v cloudu zpracováváme a vytváříme z nich detekční signatury.

Detekovat potenciálně nechtěné aplikace

Potenciálně nechtěná aplikace je program, který obsahuje adware, a instaluje rozšíření, které zobrazuje reklamu, monitoruje výsledky vyhledávání nebo vykazuje jiné nežádoucí chování. V některých situacích se můžete domnívat, že výhody potenciálně nechtěné aplikace převažují nad riziky. Proto ESET řadí tyto aplikace do kategorie s nižším rizikem než jiné škodlivý software.

Detekovat potenciálně zneužitelné aplikace

Existuje řada aplikací, jejichž úkolem je zjednodušit správu síťových zařízení. Nicméně v nesprávných rukou mohou být snadno zneužity ke škodlivým účelům. Pomocí detekce potenciálně zneužitelných aplikací můžete tyto aplikace monitorovat a blokovat.Potenciálně zneužitelné aplikace je označení pro komerční a legitimní software. Tato klasifikace zahrnuje programy pro vzdálený přístup k zařízení, nástroje pro dešifrování hesel a programy, které zaznamenávají stisky kláves a další.

Blokovat nevyřešené hrozby

Pomocí této možnosti zablokujete všechny hrozby, které nebyly v průběhu kontroly obsahu zařízení vyřešeny. To znamená, že spuštění škodlivých aplikací bude produktem ESET Endpoint Security for Android blokováno.

Výměnná média

Vyberte akci, kterou chcete provést po připojení výměnného média:

Vždy zkontrolovatvýměnné médium se vždy zkontroluje

Nekontrolovatvýměnné médium se nezkontroluje

Zobrazit možnostipo připojení výměnného média uživateli zobrazí oznámení s možností výběru akce

Aktualizace databáze detekčních modulů

Pomocí této možnosti nastavíte interval ověřování dostupnosti aktualizace databáze hrozeb. Aby se zabránilo zbytečnému stahování dat, jsou aktualizace vydávány v případě výskytu nové hrozby. Doporučujeme ponechat nastavenou předdefinovanou hodnotu (denně).

Vlastní maximální stáří databáze

Ve výchozím nastavení prohlásí ESET Endpoint Security for Android používanou databázi hrozeb za zastaralou po sedmi dnech. V případě potřeby si můžete tento interval změnit.

Aktualizační server

Pomocí této možnosti můžete na svém zařízení získat přístup k předběžným aktualizacím. Tyto aktualizace jsou otestované vývojové aktualizace, které budou později dostupné jako standardní. Při vybrání této možnosti získáte v předstihu přístup k novějším opravám a metodám detekce škodlivého kódu. Předběžné aktualizace však nemusí být vždy plně stabilní. Seznam aktuálně používaných modulů naleznete v sekci O programu: ťukněte na ikonu Menu action_button_menu v pravém horním rohu ESET Endpoint Security for Android a ťukněte na O programu > ESET Endpoint Security for Android. Doporučujeme ponechat nastavenou předdefinovanou hodnotu (Standardní aktualizace). Tuto volbu by měli měnit pouze zkušení uživatelé.

Pokud máte v lokální síti vytvořen aktualizační miror, můžete do něj nasměrovat také ESET Endpoint Security for Android. Vyberte možnost Lokální mirror – použít kopii aktualizačních souborů v prostředí lokální sítě. To je výhodné, protože aktualizační soubory nemusí být opakovaně stahovány z aktualizačního serveru do každého mobilního zařízení. Detailní informace o vytvoření mirroru prostřednictvím produktu ESET Endpoint naleznete v online nápovědě.