ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Představení ESET PROTECT

ESET PROTECT je aplikace, prostřednictvím které můžete spravovat bezpečnostní produkty ESET na stanicích, serverech i mobilních zařízeních z jednoho centrálního místa v síti.

Prostřednictvím ESET PROTECT Web Console můžete vzdáleně instalovat bezpečnostní řešení ESET na zařízení, spravovat jejich konfiguraci a rychle reagovat na nové problémy a detekce v síti. Seznamte se architekturou a jednotlivými prvky infrastruktury ESET PROTECT, podporovanými Desktop Provisioning prostředími a přečtěte si kapitolu Začínáme s webovou konzolí ESET PROTECT.

ESET PROTECT se skládá z následujících komponent:

ESET PROTECT Server – můžete jej nainstalovat na Windows, Linux nebo do virtuální prostředí nasadit jako virtuální appliance. Výkonná část, která zajišťuje komunikaci mezi klientskými stanicemi (agenty) a uchovává data v databázi.

ESET PROTECT Web Console – jedná se o primární rozhraní pro správu počítačů ve vaší síti. Poskytuje přehled o všech klientech v síti a umožňuje vzdáleně nasadit agenta a bezpečnostní řešení ESET na počítače, které zatím prostřednictvím Web Console nespravujete. Po instalaci serveru ESET PROTECT můžete k Web Console přistupovat pomocí webového prohlížeče. Pokud máte webový server dostupný z internetu, můžete používat ESET PROTECT z libovolného místa nebo zařízení s připojením k internetu.

ESET Management Agent – komponenta, která zajišťuje komunikaci mezi klientskou stanicí a ESET Management Serverem. ESET PROTECT Agenta musíte nainstalovat na každé zařízení, které chcete vzdáleně spravovat prostřednictvím ESET PROTECT Web Console. Agenta je třeba nainstalovat na každé klientské zařízení pro navázání komunikace mezi ním a ESET PROTECT Serverem. Díky tomu, že je agent přímo na klientském počítači a může ukládat více bezpečnostních scénářů, výrazně se zkracuje reakční doba ESET Management Agenta na nové detekce. Pomocí webové konzole ESET PROTECT můžete nasadit ESET Management Agenta na nespravované počítače detekované pomocí Active Directory nebo ESET RD Sensor. Agenta také můžete na stanice instalovat ručně.

Rogue Detection Sensor – ESET Rogue Detection Sensor (RD Sensor) je nástroj, který vyhledává zařízení v síti a představuje pohodlný způsob pro přidání nových počítačů do ESET PROTECT bez nutnosti jejich ručního zadávání. Představuje pohodlný způsob pro přidání nových počítačů do konzole bez nutnosti jejich ručního zadávání. RD Sensor si pamatuje počítače, které již objevil, a neodesílá duplicitní informace.

Apache HTTP Proxy – je služba, kterou v kombinaci s ESET PROTECT můžete použít:

oJako cache, ze které se budou klientům distribuovat aktualizace detekčních modulů a ESET Management Agentovi instalační balíčky.

oPro přesměrování komunikace ESET Management Agentů na ESET PROTECT Server.

Mobile Device Connector – komponenta, která zajišťuje komunikaci mezi ESET PROTECT a mobilními zařízení s OS Android (a aplikací ESET Endpoint Security pro Android) případně operačním systémem iOS.

ESET PROTECT Virtuální appliance – připravený virtuální stroj založený na operačním systému CentOS 7 s ESET PROTECT (ESET PROTECT) určený pro provoz ve virtuálním prostředí.

ESET PROTECT Virtual Agent Host – komponenta ESET PROTECT, která virtualizuje agenty chráněných virtuálních strojů ve VMware prostředí prostřednictvím produktu ESET Virtualization Security. Toto řešení vám přináší do agent-less prostředí stejné možnosti automatizace, využití dynamických skupin a správy úloh jako v případě fyzických stanic, na kterých je nainstalován ESET Management Agent. Virtual Agent sbírá informace z virtuálních strojů a zasílá je na ESET PROTECT Server.

Mirror Tool – představuje řešení pro sítě bez přístupu k internetu. Prostřednictvím tohoto nástroje vytvoříte lokální kopii aktualizačních serverů i online repozitáře s instalačními balíčky.

Deployment Tool – prostřednictvím tohoto nástroje můžete vzdáleně nasadit all-in-one instalační balíček vytvořený v <%PRODUCT%> Web Console. Jedná se o pohodlný způsob, jak na stanice můžete vzdáleně nasadit ESET Management Agenta společně s bezpečnostním produktem ESET.

ESET Business Account (<%EBA%>) – nový licenční portál, prostřednictvím kterého můžete spravovat všechny své licence. Informace o aktivaci bezpečnostních produktů najdete v kapitole <%EBA%> a v uživatelské příručce k <%EBA%> se dozvíte další informace o používání <%EBA%>.

ESET Enterprise Inspector – je komplexní EDR (Endpoint Detection and Response) systém, který nabízí následující funkce: detekce incidentů, správa incidentů a reakcí na ně, sběr dat, detekce indikátorů kompromitace, detekce anomálií, detekce chování a detekce poručení firemní politiky.

Pomocí ESET PROTECT Web Console můžete nasazovat řešení ESET, spravovat úlohy, vynucovat bezpečnostní politiky, sledovat stav systému a rychle reagovat na problémy nebo hrozby na vzdálených zařízeních.


note

Pro více informací se podívejte do online uživatelské příručky k ESET PROTECT.