ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Pravidla

Jako uživatel můžete vytvářet pravidla bez nutnosti vstupovat do administrátorského režimu. Administrátorská pravidla je možné vytvářet pouze v administrátorském režimu, po zadání hesla. Administrátorská pravidla jsou nadřazena těm uživatelským.

Více informací o vytváření nových pravidel naleznete v této kapitole.

Pokud chcete odebrat existující pravidlo ze seznamu Pravidel, ťukněte a podržte prst nad danou položkou a následně ťukněte na ikonu action_button_delete.