ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Filtr hovorů

Prostřednictvím Filtru hovorů můžete filtrovat příchozí/odchozí hovory na základě definovaných pravidel.

Když je blokován příchozí hovor, nezobrazí se žádné oznámení. Výhodou je to, že nebudete obtěžováni nevyžádanými hovory a vždy si můžete zkontrolovat v protokolu volání, které byly zablokovány.


important

Filtr hovorů není dostupný na tabletech, které nepodporují příjem hovorů.

Pokud chcete zablokovat hovory z naposledy přijatého telefonního čísla, ťukněte na Blokovat posledního volajícího. Tím se vytvoří nové pravidlo filtru hovorů a zpráv.

Blokování hovorů pomocí zástupných znaků

Ve Filtru hovorů můžete zablokovat více čísel použitím zástupných znaků:

Zástupný znak

Popis

*

zastupuje více znaků

?

zastupuje samostatný znak


example

Příklad

Pokud nechcete přijímat hovory z určité země, zadejte do pole pro Telefonní číslo její telefonní předvolbu a zástupný znak *. Všechny příchozí hovory ze země začínající touto předvolbou budou blokovány. Pokud chcete vyloučit nějaké telefonní číslo z dané země, přidejte nové pravidlo a zvolte Povolit. Obrázek níže ukazuje, jak blokovat všechny hovory ze Slovenska.

wildcards