ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Automatické kontroly

Úroveň kontroly

K dispozici jsou dvě úrovně kontroly. Toto nastavení je platné také pro kontrolu při nabíjení a naplánované kontroly.

Smart – zkontroluje všechny nainstalované aplikace, DEX soubory (spustitelné soubory Android OS), SO soubory (knihovny), ZIP archivy do maximálně třetí úrovně zanoření a obsah SD karty.

Hloubková – zkontroluje všechny typy souborů bez ohledu na příponu, a to jak v interní paměti zařízení, tak na SD kartě.

Kontrola při nabíjení

Pokud aktivujete tuto možnost, kontrola zařízení se spustí automaticky, pokud je zařízení nečinné a zapojené na nabíječce.

Naplánovaná kontrola

Prostřednictvím této možnosti si můžete nastavit automatické spuštění kontroly zařízení v předem definovaném čase. Pro naplánování kontroly ťukněte na ikonu switch_off vedle možnosti Naplánovaná kontrola a nastavte datum a čas, kdy se má kontrola provést. Standardně je vybráno pondělí a čas nastaven na 4:00.