ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Anti-Phishing

antiphising_017_1

Phishing je kriminální činnost, která využívá sociální inženýrství (manipulaci uživatelů za účelem získání důvěrných informací). Phishing se často používá k získání přístupu k citlivým údajům, jako jsou čísla bankovních účtů, čísla kreditních karet, hesla PIN a nebo uživatelská jména a hesla.

Proto doporučujeme ponechat možnost Anti-Phishing zapnutou. Všechny potenciální phishingové útoky přicházející z webových stránek či domén uvedených v databázích ESET budou produktem ESET Endpoint Security for Android zablokovány a zobrazí se varovné upozornění informující o útoku.

DŮLEŽITÉ: Anti-Phishingová ochrana podporuje nejrozšířenější webové prohlížeče na platformě Android. Obecně je Anti-Phishingová ochrana k dispozici pro prohlížeče: Google Chrome, Firefox, Opera, Opera Mini, Dolphin, Samsung a výchozí webový prohlížeč, který je na zařízení nainstalován. Ostatní prohlížeče budou označeny jako nechráněné a zabránit v jejich používání můžete pomocí přepínače switch_off.

Aby ESET Anti-Phishing fungoval správně, v nastavení systému Android zapněte funkci Přístupnosti.

Přidělit oprávnění pro využívání zjednodušeného ovládání aplikaci ESET Endpoint Security for Android nainstalované prostřednictvím .APK balíčku na OS Android 13


note

Poznámka

Z bezpečnostních důvodů je na Android 13 aplikacím nainstalovaným z .apk balíčku omezeno využívat oprávnění pro usnadnění přístupu. Tím se zabrání neinformovanému přístupu k těmto oprávněním.

K čemu toto oprávnění aplikace ESET Endpoint Security for Android vyžaduje?

Oprávnění používáme k analýze URL adres webových stránek, které jste navštívili. Prověřujeme, zda stránky neslouží ke škodlivým aktivitám, jako je phishing, distribuce škodlivého kódu nebo jiné nebezpečné aktivity.

Pro zablokování přístupu na webovou stránku při zjištění hrozby; za účelem ochrany vašich citlivých informací.

Data získaná prostřednictvím Usnadnění nesdílíme s žádnou třetí stranou.

Pro vyřešení problému souvisejícího s chybějícím oprávněním:

1.Otevřete si Nastavení a přejděte do sekce Usnadnění > Stažené aplikace. Aplikace ESET Endpoint Security for Android bude zašedlá.

2.Ťukněte na ESET Endpoint Security for Android aplikaci a zobrazte si dialogové okno Omezená nastavení.

3.Ťukněte na ’OK’.

4.Přejděte do sekce Nastavení > Aplikace, vyberte ESET Endpoint Security for Android, čímž si otevřete Informace o aplikaci.

5.Ťukněte v pravém horním rohu na ikonu menu three_dots_menu (tři tečky) a v zobrazené nabídce vyberte možnost Povolit omezená nastavení.

Nyní jste povolili využívání zjednodušeného ovládání a můžete začít používat naši aplikaci.