Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Diagnostyka

Diagnostyka umożliwia wykonywanie zrzutów pamięci w przypadku awarii aplikacji związanych z procesami oprogramowania firmy ESET (na przykład ekrn). Jeśli aplikacja ulega awarii, generowany jest zrzut pamięci. Może to pomóc programistom w usuwaniu błędów i eliminowaniu rozmaitych ESET Endpoint Security problemów.

Należy kliknąć menu rozwijane dostępne obok pozycji Typ zrzutu i wybrać jedną z trzech dostępnych opcji:

  • Wyłącz — wybranie tej opcji powoduje wyłączenie tej funkcji.
  • Mini (domyślne) — umożliwia zarejestrowanie najmniejszego zbioru użytecznych informacji, które mogą być pomocne w wykryciu przyczyny nieoczekiwanej awarii aplikacji. Ten rodzaj pliku zrzutu jest przydatny w sytuacji ograniczonej ilości wolnego miejsca na dysku, jednak ze względu na ograniczoną ilość zawartych w nim informacji analiza jego zawartości może nie wystarczyć do wykrycia błędów, które nie były bezpośrednio spowodowane przez wątek działający w chwili wystąpienia problemu.
  • Pełny — umożliwia zarejestrowanie całej zawartości pamięci systemu, gdy aplikacja nieoczekiwanie przestanie działać. Pełny zrzut pamięci może zawierać dane z procesów, które były uruchomione w trakcie jego tworzenia.

Katalog docelowy — katalog, w którym po wystąpieniu awarii zostanie zapisany zrzut pamięci.

Otwórz folder diagnostyki — aby otworzyć ten katalog w nowym oknie Eksploratora Windows, kliknij przycisk Otwórz.

Utwórz zrzut diagnostyczny — aby utworzyć zrzut diagnostyczny w katalogu docelowym, kliknij opcję Utwórz.

Zaawansowane zapisywanie w dzienniku

Włącz zaawansowane zapisywanie informacji w dziennikach dla aparatu Antispam — umożliwia rejestrowanie wszystkich zdarzeń występujących podczas skanowania pod kątem spamu. Może to pomóc programistom w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z aparatem ochrony przed spamem firmy ESET.

Włącz zaawansowane rejestrowanie przy skanowaniu komputera przy skanowaniu komputera — umożliwia rejestrowanie zdarzeń występujących podczas skanowania plików i folderów przez funkcję skanowania komputera lub ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym.

Włącz zaawansowane rejestrowanie kontroli dostępu do urządzeń — umożliwia rejestrowanie wszystkich zdarzeń dotyczących kontroli dostępu do urządzeń. Może to pomóc programistom w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z kontrolą dostępu do urządzeń.

Włącz zaawansowane zapisywanie w dzienniku dla serwerów bezpośrednio w chmurze – Rejestrowanie całej komunikacji między produktem a serwerami bezpośrednio w chmurze.

Włącz zaawansowane zapisywanie w dzienniku dla ochrony dokumentów — rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące funkcji Ochrona dokumentów, aby umożliwić diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.

Włącz zaawansowane zapisywanie dotyczące jądra – pozwala rejestrować wszystkie zdarzenia w usłudze jądra ESET (ekrn), aby umożliwić diagnozowanie i rozwiązywanie problemów (dostępne w wersji 7.2 i nowszych).

Włącz zaawansowane rejestrowanie licencji — umożliwia rejestrowanie całej komunikacji produktu z serwerami aktywacji ESET i ESET Business Account.

Włącz śledzenie pamięci – Zapisuj wszystkie zdarzenia, które pomogą programistom zdiagnozować wycieki pamięci.

Włącz zaawansowane rejestrowanie ochrony sieci — umożliwia rejestrowanie wszystkich danych sieciowych przesyłanych przez zaporę w formacie PCAP. Pomaga to programistom w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z zaporą.

Włącz zaawansowane funkcje dziennika systemu operacyjnego — zostaną zebrane dodatkowe informacje na temat systemu operacyjnego, na przykład dotyczące uruchomionych procesów, aktywności procesora i działania dysku. Mogą one pomóc programistom w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących produktów ESET działających w danym systemie operacyjnym.

Włącz zaawansowane rejestrowanie filtrowania protokołów — umożliwia rejestrowanie wszystkich danych przesyłanych przez mechanizm filtrowania protokołów w formacie PCAP. Pomaga to programistom w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z filtrowaniem protokołów.

Włącz zaawansowane rejestrowanie wiadomości push – Zapisuj wszystkie zdarzenia występujących podczas obsługi wiadomości push w celu umożliwienia diagnostyki i rozwiązywania problemów.

Włącz zaawansowane zapisywanie w dzienniku dla ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym — rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące funkcji Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym, umożliwiając diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.

Włącz zaawansowane zapisywanie w dzienniku dla bezpiecznej przeglądarki – Rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące funkcji Bezpieczna przeglądarka, aby umożliwić diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.

Włącz zaawansowane zapisywanie informacji w dziennikach dla aparatu aktualizacji — umożliwia rejestrowanie wszystkich zdarzeń występujących podczas procesu aktualizacji. Może to pomóc programistom w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z aparatem aktualizacji.

Włącz zaawansowane funkcje dziennika kontroli dostępu do stron internetowych — umożliwia rejestrowanie wszystkich zdarzeń dotyczących kontroli dostępu do stron internetowych. Może to pomóc programistom w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z kontrolą dostępu do stron internetowych.

Lokalizacja plików dziennika

C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\Diagnostics\