Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skróty klawiszowe

Aby usprawnić nawigację w produkcie ESET Endpoint Security, można skorzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

Skróty klawiaturowe

Wykonane czynności

F1

Otwieranie stron pomocy.

F5

Otwieranie ustawień zaawansowanych.

Up/Down

Nawigowanie między elementami w oprogramowaniu.

TAB

Przenoszenie kursora w oknie.

Esc

Zamykanie aktywnego okna dialogowego.

Ctrl+U

Wyświetlanie informacji o licencji ESET i komputerze (szczegółowe informacje dla działu pomocy technicznej).

Ctrl+R

Przywrócenie domyślnych wymiarów i położenia okna na ekranie