Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skaner wiersza polecenia

Moduł antywirusowy programu ESET Endpoint Security można uruchomić z poziomu wiersza polecenia — ręcznie (polecenie „ecls”) lub za pomocą pliku wsadowego (bat).

Posługiwanie się skanerem ESET uruchamianym z wiersza poleceń:

ecls [OPTIONS..] FILES..

Podczas uruchamiania skanera na żądanie z poziomu wiersza polecenia można używać następujących parametrów i przełączników:

Opcje

/base-dir=FOLDER

Załaduj moduły z FOLDERU.

/quar-dir=FOLDER

Poddaj FOLDER kwarantannie.

/exclude=MASK

Wyłącz MASKĘ zgodności plików ze skanowania.

/subdir

Skanuj podfoldery (parametr domyślny).

/no-subdir

Nie skanuj podfolderów.

/max-subdir-level=POZIOM

Maksymalny podpoziom folderów w ramach folderów do przeskanowania.

/symlink

Uwzględniaj łącza symboliczne (parametr domyślny).

/no-symlink

Pomijaj łącza symboliczne.

/ads

Skanuj alternatywne strumienie danych (parametr domyślny).

/no-ads

Nie skanuj alternatywnych strumieni danych.

/log-file=PLIK

Zapisuj wyniki w PLIKU.

/log-rewrite

Zastąp plik wyników (domyślnie — dołącz).

/log-console

Rejestruj wyniki w konsoli (parametr domyślny).

/no-log-console

Nie rejestruj wyników w konsoli.

/log-all

Zapisuj również informacje o niezainfekowanych plikach.

/no-log-all

Nie zapisuj informacji o niezainfekowanych plikach (parametr domyślny).

/aind

Pokaż wskaźnik aktywności.

/auto

Skanuj i automatycznie lecz wszystkie lokalne dyski.

Opcje skanera

/files

Skanuj pliki (parametr domyślny).

/no-files

Nie skanuj plików.

/memory

Skanuj pamięć.

/boots

Skanuj sektory rozruchowe.

/no-boots

Nie skanuj sektorów rozruchowych (parametr domyślny).

/arch

Skanuj archiwa (parametr domyślny).

/no-arch

Nie skanuj archiwów.

/max-obj-size=ROZMIAR

Skanuj tylko pliki mniejsze niż ROZMIAR w MB (wartość domyślna 0 = brak ograniczenia).

/max-arch-level=POZIOM

Maksymalny podpoziom archiwów w ramach archiwów (zagnieżdżenie archiwów) do przeskanowania.

/scan-timeout=LIMIT

Skanuj archiwa z maksymalnym LIMITEM sekund.

/max-arch-size=ROZMIAR

Skanuj tylko pliki z archiwum, jeśli są mniejsze niż ROZMIAR (wartość domyślna 0 = brak ograniczenia).

/max-sfx-size=ROZMIAR

Skanuj tylko pliki z archiwum samorozpakowującego, jeśli są mniejsze niż ROZMIAR w MB (wartość domyślna 0 = brak ograniczenia).

/mail

Skanuj pliki poczty e-mail (parametr domyślny).

/no-mail

Nie skanuj plików poczty e-mail.

/mailbox

Skanuj skrzynki pocztowe (parametr domyślny).

/no-mailbox

Nie skanuj skrzynek pocztowych.

/sfx

Skanuj archiwa samorozpakowujące (parametr domyślny).

/no-sfx

Nie skanuj archiwów samorozpakowujących.

/rtp

Skanuj programy spakowane (parametr domyślny).

/no-rtp

Nie skanuj programów spakowanych.

/unsafe

Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niebezpiecznych aplikacji.

/no-unsafe

Nie skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niebezpiecznych aplikacji (parametr domyślny).

/unwanted

Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych aplikacji.

/no-unwanted

Nie skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych aplikacji (parametr domyślny).

/suspicious

skanuj pod kątem podejrzanych aplikacji (domyślnie)

/no-suspicious

nie skanuj pod kątem podejrzanych aplikacji

/pattern

Używaj sygnatur (parametr domyślny).

/no-pattern

Nie używaj sygnatur.

/heur

Włącz heurystykę (parametr domyślny).

/no-heur

Wyłącz heurystykę.

/adv-heur

Włącz zaawansowaną heurystykę (parametr domyślny).

/no-adv-heur

Wyłącz zaawansowaną heurystykę.

/ext-exclude=ROZSZERZENIA

Wyłącz ze skanowania ROZSZERZENIA plików oddzielone dwukropkami

/clean-mode=TRYB

używaj TRYBU leczenia zainfekowanych obiektów
 

Dostępne są następujące opcje:

  • none (domyślne) — nie nastąpi automatyczne leczenie.
  • standard — program ecls.exe podejmie próbę automatycznego wyleczenia lub usunięcia zainfekowanych plików.
  • dokładny — program ecls.exe podejmie próbę automatycznego wyleczenia lub usunięcia zainfekowanych plików bez interwencji użytkownika (użytkownik zostanie powiadomiony już po usunięciu plików).
  • rygorystyczny — program ecls.exe usunie pliki bez podjęcia próby ich wyleczenia, bez względu na ich zawartość.
  • usuwanie — program ecls.exe usunie pliki bez podjęcia próby ich wyleczenia, ale nie obejmie to ważnych plików, takich jak pliki systemu Windows.

/quarantine

Kopiuj zainfekowane pliki (jeśli zostały wyleczone) do kwarantanny

(uzupełnienie czynności wykonywanej podczas leczenia).

/no-quarantine

Nie kopiuj zainfekowanych plików do kwarantanny.

Opcje ogólne

/help

Pokaż pomoc i zakończ.

/version

Pokaż informacje o wersji i zakończ.

/preserve-time

Zachowaj znacznik czasowy ostatniego dostępu.

Kody zakończenia

0

Nie znaleziono zagrożenia.

1

Zagrożenie zostało wykryte i usunięte.

10

Niektórych plików nie można przeskanować (mogą stanowić zagrożenia).

50

Znaleziono zagrożenie.

100

błąd


note

Kody zakończenia o wartości wyższej niż 100 oznaczają, że plik nie został przeskanowany i dlatego może być zainfekowany.