Potvrda identiteta mreže – konfiguracija servera

Proces potvrde identiteta može izvršiti bilo koji računar/server povezan sa mrežom čiji identitet treba proveriti. Aplikacija ESET servera za potvrdu identiteta treba da bude instalirana na računaru/serveru koji je dostupan za potvrdu identiteta uvek kada klijent pokuša da se poveže sa mrežom. Instalaciona datoteka za aplikaciju ESET servera za potvrdu identiteta dostupna je za preuzimanje na ESET veb lokaciji.

Kada instalirate aplikaciju ESET servera za potvrdu identiteta, pojavljuje se prozor dijaloga (aplikaciji možete uvek pristupiti ako izaberete stavku Start > Programi > ESET > ESET server za potvrdu identiteta).

Da biste konfigurisali server za potvrdu identiteta, unesite ime mreže za potvrdu identiteta, port servera za slušanje (podrazumevani je 80), kao i lokaciju za skladištenje para javnog i privatnog ključa. Zatim, generišite javni i privatni ključ koji će se koristiti u procesu potvrde identiteta. Privatni ključ će ostati na serveru, a javni mora da uveze klijent u okviru odeljka potvrde identiteta mreže prilikom podešavanja mreže u podešavanjima zaštitnog zida.