Profili zaštitnog zida

Globalni podrazumevani profil – Ako nema profila od mreže niti konfiguracije adaptera, koristi se globalni podrazumevani profil.

Lista profila – Profili mogu da se koriste za kontrolu ponašanja ESET Endpoint Security zaštitnog zida. Prilikom kreiranja ili uređivanja pravila zaštitnog zida, možete da ga dodelite određenom profilu ili da ga primenite na svaki profil. Kada je profil aktivan u mrežnom interfejsu, na njega se primenjuju samo globalna pravila (pravila za koja nije naveden profil) i pravila koja su dodeljena tom profilu. Možete da kreirate više profila i da dodelite različita pravila mrežnim adapterima ili mrežama da biste jednostavno menjali ponašanje zaštitnog zida.

Profili dodeljeni mrežnim adapterima – Mrežni adapter može da se podesi tako da koristi profil konfigurisan za određenu mrežu kada je povezan na tu mrežu.

Takođe, možete da dodelite poseban profil koji će se koristiti kada se povezuje na određenu mrežu izborom stavki Napredno podešavanje (F5) > Zaštitni zid > Poznate mreže. Izaberite mrežu na listi Poznate mreže i kliknite na stavku Uredi da biste određenoj mreži dodelili profil zaštitnog zida izborom stavke u padajućem meniju Profil zaštitnog zida. Ako ta mreža nema dodeljeni profil, koristiće se podrazumevani profil mrežnog adaptera. Ako je adapter podešen tako da ne koristi mrežni profil, koristiće se njegov podrazumevani profil bez obzira na to na koju mrežu je povezan. Ako nema profila za mrežu ili za konfiguraciju adaptera, koristi se globalni podrazumevani profil. Da biste mrežnom adapteru dodelili profil, izaberite mrežni adapter, izaberite stavku Uredi koja se nalazi pored opcije Profili dodeljeni mrežnim adapterima, izaberite profil iz padajućeg menija Podrazumevani profil zaštitnog zida i kliknite na dugme U redu.

Kada zaštitni zid pređe na drugi profil, u donjem desnom uglu, pored sistemskog sata, pojavljuje se obaveštenje.