Rešavanje problema sa ESET zaštitnim zidom

Ukoliko imate problema sa povezivanjem, a ESET Endpoint Security je instaliran, postoji nekoliko načina da otkrijete da li ESET zaštitni zid izaziva te probleme. Pored toga, ESET zaštitni zid može da vam pomogne da kreirate nova pravila ili izuzetke za rešavanje problema sa povezivanjem.

Pomoć za rešavanje problema sa ESET zaštitnim zidom možete da pronađete u sledećim temama:

Čarobnjak za rešavanje problema

Evidentiranje i kreiranje pravila ili izuzetaka iz evidencije

Kreiranje izuzetaka iz obaveštenja zaštitnog zida

Napredno evidentiranje za zaštitu mreže

Rešavanje problema sa filtriranjem protokola