Uspostavljanje veze – otkrivanje

Zaštitni zid otkriva sve nove mrežne veze. Aktivni režim zaštitnog zida određuje radnje koje se izvršavaju za novu vezu. Ako je aktiviran Automatski režim ili Režim zasnovan na polisama, zaštitni zid će izvršiti prethodno definisane radnje bez interakcije sa korisnikom.

Interaktivni režim prikazuje informativni prozor koji prijavljuje otkrivanje nove mrežne veze sa detaljnim informacijama o vezi. Možete odabrati da dozvolite vezu ili da je odbijete (blokirate). Ako više puta dozvolite istu vezu u prozoru dijaloga, preporučujemo da kreirate novo pravilo za tu vezu. Da biste to uradili, izaberite opciju Zapamti radnju (kreiraj pravilo) i sačuvajte tu radnju kao novo pravilo za zaštitni zid. Ako zaštitni zid u budućnosti prepozna istu vezu, primeniće postojeće pravilo i neće zahtevati prethodnu interakciju korisnika.

Opcija Privremeno zapamti akciju za ovaj proces uzrokuje da se radnja (Dozvoli/ Zabrani) koristi sve dok se ne promene pravila ili režim filtriranja, ili dok se modul zaštitnog zida ne ažurira ili sistem ponovo pokrene. Privremena pravila će se izbrisati nakon bilo koje od ovih radnji.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Budite pažljivi pri kreiranju novih pravila i dozvolite samo one veze za koje znate da su sigurne. Ako su sve veze dozvoljene, onda zaštitni zid ne ispunjava svoju svrhu. Ovo su važni parametri za veze:

Daljinska strana – Dozvolite samo veze ka pouzdanim i poznatim adresama.

Lokalna aplikacija – Ne savetuje se da dozvolite veze za nepoznate aplikacije i procese.

Broj porta – Komunikacija na uobičajenim portovima (npr. veb saobraćaj – broj porta 80) bi trebalo da bude dozvoljena u normalnim okolnostima.

Da bi se širile, računarske infiltracije često koriste Internet i skrivene veze kako bi zarazile daljinske sisteme. Ako su pravila ispravno konfigurisana, zaštitni zid postaje korisna alatka za zaštitu od mnoštva napada zlonamernim kodom.