Tok skeniranja

Prozor toka skeniranja prikazuje trenutni status skeniranja i informacije o broju pronađenih datoteka koje sadrže zlonamerni kôd.

SCAN_WINDOW


note

Normalno je da neke datoteke, kao što su datoteke zaštićene lozinkom ili datoteke koje isključivo koristi sistem (obično pagefile.sys i određene datoteke evidencije), ne mogu da se skeniraju.

Tok skeniranja – Traka toka pokazuje status objekata koji su već skenirani u poređenju sa objektima koji čekaju na skeniranje. Status toka skeniranja se izvodi iz ukupnog broja objekata koji su uključeni u skeniranje.

Ciljna datoteka – Ime trenutno skeniranog objekta i njegova lokacija.

Pronađene pretnje – Pokazuje ukupan broj pretnji pronađenih tokom skeniranja.

Pauza – Pauzira skeniranje.

Nastavi – Ova opcija je vidljiva kada je tok skeniranja pauziran. Kliknite na dugme Nastavi da biste nastavili skeniranje.

Zaustavi – Prekida skeniranje.

Pomeraj se u evidenciji skeniranja – Ako je aktivirano, evidencija skeniranja se automatski pomera nadole kako se dodaju nove stavke kako bi najnovije stavke bile vidljive.

SCAN_WINDOW_BACKGROUND