Evidencija skeniranja računara

Evidencija skeniranja računara vam pruža opšte informacije o skeniranju, kao što su:

Datum i vreme događaja

Skenirani diskovi, fascikle i datoteke

Broj skeniranih objekata

Broj pronađenih pretnji

Vreme završetka

Ukupno vreme skeniranja