Privremena crna lista IP adresa

IP adrese koje su otkrivene kao izvor napada dodaju se na crnu listu da bi se blokirala veza sa njima na određeni vremenski period, a možete ih videti u programu ESET Endpoint Security ako izaberete Podešavanje > Zaštita mreže > Privremena crna lista IP adresa. Privremeno blokirane IP adrese blokirane su na 1 sat.

Kolone

IP adresa – prikazuje blokiranu IP adresu.

Razlog blokiranja – prikazuje tip napada koji je sprečen sa adrese (na primer, napad skeniranjem TCP porta).

Istek vremena – prikazuje vreme i datum kada će se adresa ukloniti sa crne liste.

Kontrolni elementi

Ukloni – izaberite ovu opciju da biste uklonili adresu sa crne liste pre isteka vremena.

Ukloni sve – izaberite ovu opciju da biste odmah uklonili sve adrese sa crne liste.

Dodaj izuzetak – izaberite ovu opciju da biste dodali izuzetak zaštitnom zidu u IDS filtriranju.