Pouzdana zona

Pouzdana zona predstavlja grupu mrežnih adresa od kojih zaštitni zid dozvoljava određeni dolazni saobraćaj koristeći podrazumevana podešavanja. Podešavanja za funkcije kao što su deljenje datoteka i daljinska radna površina u okviru pouzdane zone određene su u odeljku Dozvoljene usluge i napredne opcije.

Stvarna pouzdana zona se izračunava dinamički i zasebno za svaki mrežni adapter, na osnovu toga na koju je mrežu računar trenutno povezan. Adrese koje su u uređivaču zona definisane kao adrese koje se nalaze u okviru pouzdane zone uvek su pouzdane. Ako je mrežni adapter povezan na poznatu mrežu, onda se Dodatne pouzdane adrese konfigurisane za tu mrežu dodaju u pouzdanu zonu adaptera. Ako mreža koristi kućni/kancelarijski tip zaštite, sve direktno povezane podmreže će biti uključene u pouzdanu zonu. Stvarna pouzdana zona za svaki mrežni adapter može da se pregleda u prozoru Podešavanje u okviru stavki Mreža > Mrežni adapteri.