Pravilo zaštitnog zida - daljinsko

Port – Brojevi daljinskih portova. Ako nisu navedeni brojevi, pravilo će se primeniti na sve portove. Dodajte jedan port za komunikaciju ili opseg portova za komunikaciju.

IP – Omogućava vam da dodate daljinsku adresu, opseg adresa ili podmrežu. Adresa, opseg/podmreža ili daljinska zona na koju se primenjuje pravilo. Ako se ne unese nijedna vrednost, pravilo će se primeniti na celu komunikaciju.

Zone – Lista dodatih zona.

Dodaj – Dodajte zonu iz padajućeg menija. Da biste kreirali zonu, upotrebite karticu Podešavanje zone.

Ukloni – Uklanja zone sa liste.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_REMOTE