Pravilo zaštitnog zida - lokalno

Navedite ime lokalne aplikacije i lokalnih portova na koje će se pravilo primeniti.

Port – Brojevi lokalnih portova. Ako nisu navedeni brojevi, pravilo će se primeniti na sve portove. Dodajte jedan port za komunikaciju ili opseg portova za komunikaciju.

IP – Omogućava vam da dodate daljinsku adresu, opseg adresa ili podmrežu na koje će se pravilo primenjivati. Ako se ne unese vrednost, pravilo će se primeniti na svu komunikaciju.

Zone – Lista dodatih zona.

Dodaj – Dodajte kreiranu zonu iz padajućeg menija. Da biste kreirali zonu, upotrebite karticu Podešavanje zone.

Ukloni – Uklanja zone sa liste.

Aplikacija – Ime aplikacije na koju se primenjuje pravilo. Dodajte lokaciju aplikacije na koju se pravilo primenjuje.

Usluga – Padajući meni prikazuje sistemske usluge.


example

Možda ćete želeti da kreirate pravilo za mirror koji obezbeđuje ažuriranja preko porta 2221 koristeći EHttpSrv uslugu za komunikaciju u padajućem meniju.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_LOCAL