Ikona na sistemskoj paleti

Neke od najvažnijih opcija podešavanja i funkcija dostupne su u glavnom meniju programa kada kliknete desnim tasterom miša na ikonu TRAY_ICON.


note

Da biste pristupili meniju ikone na sistemskoj paleti, uverite se da je režim pokretanja alatke Elementi korisničkog interfejsa podešen na „Kompletno“.

MENU

Pauziraj zaštitu – Prikazuje dijalog za potvrdu koji deaktivira Mašinu za otkrivanje, koja štiti od napada kontrolisanjem datoteka, veba i komunikacije putem e-pošte.

Padajući meni Vremenski interval označava vremenski period tokom kog će zaštita biti deaktivirana.

MENU_DISABLE

Pauziraj zaštitni zid (dozvoli sav saobraćaj) – Prebacuje zaštitni zid u neaktivno stanje. Pogledajte Mrežu za više informacija.

Blokiraj sav mrežni saobraćaj – Zaštitni zid će blokirati sav odlazni/dolazni saobraćaj putem mreže i interneta. Možete ponovo da ga aktivirate klikom na opciju Obustavi blokiranje svog mrežnog saobraćaja.

Napredno podešavanje – Izaberite ovu opciju da biste pristupili stablu Napredno podešavanje. Možete da otvorite napredno podešavanje i pritiskom tastera F5 ili da odete do opcije Podešavanje > Napredno podešavanje.

Datoteke evidencijeDatoteke evidencije sadrže informacije o svim važnim programskim događajima koji su se dogodili i obezbeđuju pregled otkrivenih pretnji.

Otvori ESET Endpoint Security – Otvara glavni prozor programa ESET Endpoint Security pomoću ikone na paleti.

Vrati raspored prozora u prethodno stanje – Vraća prozor programa ESET Endpoint Security na podrazumevanu veličinu i poziciju na ekranu.

Proveri da li postoje ažuriranja – Počinje da ažurira module programa da bi obezbedio adekvatan nivo zaštite protiv zlonamernog koda.

Osnovni podaci – Pruža sistemske informacije, obezbeđuje detalje o instaliranoj verziji programa ESET Endpoint Security i instaliranim modulima programa, kao i o datumu isticanja licence. Informacije o operativnom sistemu i sistemskim resursima se nalaze na dnu stranice.