Upravljanje HIPS pravilima

Ovo je lista korisnički definisanih i automatski dodatih pravila u HIPS sistemu. Više informacija o kreiranju pravila i HIPS operacijama možete da pronađete u poglavlju Podešavanja HIPS pravila. Takođe pogledajte Opšti princip HIPS sistema.

Kolone

Pravilo – Korisnički definisano ili automatski izabrano ime pravila.

Aktivirano – Deaktivirajte ovu opciju ako želite da zadržite pravilo na listi, ali ne želite da ga koristite.

Radnja – Pravilo navodi radnju – Dozvoli, Blokiraj ili Pitaj – koja bi trebalo da se izvrši kada se ispune uslovi.

Izvori – Pravilo se koristi samo ako su aplikacije pokrenule događaj.

Ciljevi – Pravilo se koristi samo ako je operacija vezana za određenu datoteku, aplikaciju ili stavku registra.

Nivo ozbiljnosti evidentiranja – Ako aktivirate ovu opciju, informacije o ovom pravilu se upisuju u HIPS evidenciju.

Obavesti – U slučaju pokretanja događaja, u donjem desnom uglu se prikazuje mali iskačući prozor sa obaveštenjem.

Kontrolni elementi

Dodaj – Kreira novo pravilo.

Uredi – Omogućava vam da uredite izabrane stavke.

Izbriši – Uklanja izabrane stavke.

Prioritet za HIPS pravila

Nema opcija za podešavanje nivoa prioriteta HIPS pravila pomoću gornjih/donjih dugmadi (kao za Pravila zaštitnog zida gde se pravila izvršavaju odozgo nadole).

Sva pravila koja kreirate imaju isti prioritet

Ako je pravilno konkretnije, prioritet je veći (na primer, pravilo za određenu aplikaciju ima veći prioritet u odnosu na pravilo za sve aplikacije)

U okviru HIPS sistema postoje pravila visokog prioriteta kojima ne možete da pristupite (na primer, ne možete da zamenite definisana pravila za samoodbranu)

Kreirano pravilo koje može da zamrzne operativni sistem neće se primenjivati (imaće najniži prioritet).