Otkrivanje ponašanja koje možda pripada rensomveru

Ovaj interaktivni prozor se pojavljuje kada se otkrije ponašanje koje možda pripada rensomveru. Možete da izaberete Zabrani ili Dozvoli za tu operaciju.

DIALOG_HIPS_RANSOMWARE

Kliknite na stavku Detalji da biste prikazali određene parametre otkrivanja. Prozor dijaloga vam omogućava da koristite opciju Prosledi na analizu ili Isključi iz otkrivanja.


important

ESET LiveGrid® mora da bude aktiviran da bi zaštita od rensomvera funkcionisala ispravno.