Lista pravila zaštitnog zida

Listu pravila zaštitnog zida možete da pronađete u prozoru Napredno podešavanje (F5) > Zaštita mreže > Zaštitni zid > Osnovno tako što ćete kliknuti na Uredi pored stavke Pravila.

Kolone

Ime – Ime pravila.

Aktivirano – Prikazuje da li su pravila aktivirana ili deaktivirana. Odgovarajuće polje za potvrdu mora da bude označeno da bi se pravilo aktiviralo.

Protokol – Internet protokol za koji važi ovo pravilo.

Profil – Prikazuje profil zaštitnog zida za koji važi ovo pravilo.

Radnja – Prikazuje status komunikacije (blokiraj/dozvoli/pitaj).

Smer – Smer komunikacije (dolazna/odlazna/oba).

Lokalno – Daljinska IPv4 ili IPv6 adresa /opseg / podmreža i port lokalnog računara.

Daljinski – Daljinska IPv4 ili IPv6 adresa /opseg / podmreža i port daljinskog računara.

Aplikacije – Aplikacija na koju se pravilo primenjuje.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Kontrolni elementi

DodajKreira novo pravilo.

Uredi – Uređuje postojeće pravilo.

Ukloni – Uklanja postojeće pravilo.

Kopiraj – Kreira kopiju izabranog pravila.

Prikaži ugrađena (unapred definisana) pravila – Unapred definisana pravila programa ESET Endpoint Security koja dozvoljavaju ili blokiraju određenu komunikaciju. Možete da deaktivirate ova pravila, ali ne možete da izbrišete unapred definisano pravilo.

UP_DOWN Vrh/nagore/nadole/dno – Omogućava vam da podesite nivo prioriteta za pravila (pravila se izvršavaju od vrha ka dnu).


note

Kliknite na ikonicu pretrage ICON_SCAN u gornjem desnom uglu da biste tražili pravila prema imenu, protokolu ili portu.