Konfigurisanje i korišćenje pravila

Pravila predstavljaju skup uslova koji se koristi za testiranje svih mrežnih veza i svih radnji dodeljenih tim uslovima. Pomoću pravila zaštitnog zida možete da definišete radnju koja se izvršava kada se uspostave različiti tipovi mrežnih veza. Da biste pristupili podešavanju pravila za filtriranje, idite do menija Napredno podešavanje (F5) > Zaštita mreže > Zaštitni zid > Napredno. Pojedina prethodno definisana pravila su vezana za polja za potvrdu za dozvoljene usluge (Dozvoljene usluge i napredne opcije) i ne mogu direktno da se isključe, već možete da upotrebite odgovarajuća polja za potvrdu da biste to uradili.

Za razliku od prethodne verzije programa ESET Endpoint Security, pravila se procenjuju od vrha ka dnu. Radnja prvog pravila koje se podudari koristi se za svaku mrežnu vezu koja se procenjuje. Ovo je važna promena u ponašanju u odnosu na prethodnu verziju, u kojoj je prioritet pravila bio automatski i u kojoj su posebna pravila imala viši prioritet u odnosu na opšta.

Veze mogu da se podele na dolazne i odlazne. Dolazne veze pokreće daljinski računar koji pokušava da uspostavi vezu sa lokalnim sistemom. Odlazne veze funkcionišu na suprotan način – lokalni sistem se povezuje sa udaljenim računarom.

Ako se otkrije nova nepoznata komunikacija, razmislite pažljivo da li ćete je dozvoliti ili zabraniti. Neželjene, nebezbedne ili potpuno nepoznate veze predstavljaju bezbednosni rizik za sistem. Ako se uspostavi takva veza, preporučuje se da obratite posebnu pažnju na daljinski računar i aplikaciju koji pokušavaju da se povežu sa vašim računarom. Mnoge infiltracije pokušavaju da prime i pošalju privatne podatke ili da preuzmu druge zlonamerne aplikacije na glavne radne stanice hosta. Zaštitni zid vam omogućava da otkrijete i prekinete takve veze.