Tasterske prečice

Za bolju navigaciju u proizvodu ESET Endpoint Security mogu da se koriste sledeće tasterske prečice:

Tasterske prečice

Radnja koja se preduzima

F1

otvara stranice pomoći

F5

otvara napredno podešavanje

Up/Down

navigacija kroz stavke proizvoda

TAB

pomera kursor u prozoru

Esc

zatvara aktivni prozor dijaloga

Ctrl+U

prikazuje informacije o ESET licenci i vašem računaru (detalji za tehničku podršku)

Ctrl+R

vraća prozor proizvoda na podrazumevanu veličinu i poziciju na ekranu