Dijagnostika

Dijagnostika pruža ispis sadržaja ESET procesa u slučaju otkazivanja aplikacije (na primer, ekrn). Ako aplikacija otkaže, generiše se ispis. To može da pomogne programerima da uklone grešku i isprave razne probleme ESET Endpoint Security.

U padajućem meniju pored stavke Tip ispisa izaberite neku od tri opcije:

Izaberite Deaktiviraj da biste deaktivirali ovu funkciju.

Minimalno (podrazumevano) – Beleži najmanji skup korisnih informacija koje mogu da pomognu u otkrivanju razloga neočekivanog otkazivanja aplikacije. Ova vrsta datoteke ispisa može da bude korisna kada je prostor ograničen, međutim, zbog ograničenih informacija, analiza datoteke možda neće otkriti greške koje nije direktno izazvala nit aktivna u vreme kada je došlo do problema.

Ceo – Beleži sav sadržaj sistemske memorije kada se aplikacija neočekivano zaustavi. Ceo ispis sadržaja memorije može da sadrži podatke iz procesa koji su bili pokrenuti kada je prikupljen ispis sadržaja memorije.

Ciljni direktorijum – Direktorijum gde se kreira ispis prilikom pada aplikacije.

Otvori fasciklu dijagnostike – Izaberite opciju Otvori da biste otvorili ovaj direktorijum u novom prozoru programa Windows explorer.

Kreiraj dijagnostički ispis – Izaberite opciju Kreiraj da biste kreirali datoteku dijagnostičkog ispisa u Ciljnom direktorijumu.

Napredno evidentiranje

Aktiviraj napredno evidentiranje mehanizma za zaštitu od bezvredne pošte – Zabeležite sve događaje do kojih je došlo tokom skeniranja bezvredne pošte. Ovo može da pomogne programerima da otkriju i isprave greške u vezi sa ESET mašinom za zaštitu od bezvredne pošte.

Aktiviraj napredno evidentiranje skeniranja računara – Zabeležite sve događaje do kojih dolazi tokom skeniranja datoteka i fascikli putem skeniranja računara ili zaštite sistema datoteka u realnom vremenu.

Aktiviraj napredno beleženje kontrole uređaja – Zabeležite sve događaje do kojih je došlo kod kontrole uređaja. Ovo može da pomogne programerima da otkriju i isprave greške u vezi sa kontrolom uređaja.

Aktiviraj napredno evidentiranje za zaštitu dokumenata – Zabeležite sve događaje u okviru zaštite dokumenata da biste omogućili dijagnostikovanje i rešavanje problema.

Aktiviraj Kernel napredno evidentiranje – Beležite sve događaje koji se odviju u usluzi jezgra preduzeća ESET (ekrn) da biste omogućili dijagnostikovanje i rešavanje problema (dostupno u verziji 7.2 i novijim verzijama).

Aktiviraj napredno evidentiranje licenciranja – Zabeležite svu komunikaciju proizvoda sa serverima ESET aktivacije i ESET Business Account.

Aktiviraj praćenje memorije – Zabeležite sve događaje koji će programerima pomoći sa dijagnostikovanjem curenja memorije.

Aktiviraj napredno evidentiranje za mrežu – Zabeležite sve mrežne podatke koji prolaze kroz zaštitni zid u PCAP formatu da biste pomogli programerima da pronađu grešku i reše probleme vezane za zaštitni zid.

Aktiviraj napredno evidentiranje operativnog sistema – Prikuplja dodatne informacije o operativnom sistemu, kao što su pokrenuti procesi, CPU aktivnost i operacije diska. Ovo može da pomogne programerima u dijagnostikovanju i rešavanju problema u vezi sa ESET proizvodom pokrenutim na vašem operativnom sistemu.

Aktiviraj napredno evidentiranje filtriranja protokola – Beleži sve podatke koji prolaze kroz mašinu za filtriranje protokola u PCAP formatu da bi programeri mogli da pronađu grešku i reše probleme vezane za filtriranje protokola.

Aktiviraj napredno evidentiranje zaštite sistema datoteka u realnom vremenu – Zabeležite sve događaje u okviru zaštite sistema datoteka u realnom vremenu da biste omogućili dijagnostikovanje i rešavanje problema.

Aktiviraj napredno evidentiranje mehanizma za ažuriranje – Beleži sve događaje koji se odviju tokom procesa ažuriranja. Ovo može da pomogne programerima da otkriju i isprave greške u vezi sa mehanizmom za ažuriranje.

Aktiviraj napredno evidentiranje Veb kontrole – Beleži sve događaje do kojih je došlo kod veb kontrole. Ovo može da pomogne programerima da otkriju i isprave greške u vezi sa veb kontrolom.

Lokacija datoteka evidencije

C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\Diagnostics\